پیش نمایش کاتالوگ محصولات HP

جهت مشاهده جزئیات بیشتر بر روی عنوان محصول کلیک کرده و در انتهای صفحه کاتالوگ مربوط به آن را دانلود نمایید.

تجهیزات ذخیره سازی HP

سرورهای HP Proliant ML Series

سرورهای HP Proliant DL Series

  HP MSA 2040 Storage HP Proliant ML310E G8 HPE Proliant DL380 G10
  HP Proliant ML350E G8 HP Proliant DL380 G9
   HP Proliant ML350P G8 HP Proliant DL380P G8
  HP Proliant ML10 G9 HPE ProLiant DL580 G8
  HP Proliant ML350 G9 HP Proliant DL180 G9
  HP Proliant ML110 G9 HPE Proliant DL360 G9
     HP Proliant DL380E G8
    HP Proliant DL380 G9 (752689-B21)
    HP Proliant DL380 G9 (803860-B21)
    HP Proliant DL380 G9 (803861-B21) +Licence
    HPE ProLiant DL580 G9
    HPE ProLiant DL580 G9 (793312-B21)

    HPE ProLiant DL580 G9 (793310-B21)


امتیازدهی